Download original image
Fig. 1.

Linearity of total PSA, free PSA, and [-2]proPSA measured by UniCel Dxi 800. (A) Total PSA. (B) Free PSA. (C) [-2] ProPSA. Abbreviation: PSA, prostate-specific antigen.

J Lab Med Qual Assur 2019;41:207~213 https://doi.org/10.15263/jlmqa.2019.41.4.207
© Lab Med Qual Assur